De Singer Privacy Policy

Algemeen beleid

Dit Beleid legt uit welke persoonsgegevens De Singer VZW zowel online (ook via apps) als offline verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Lees het zorgvuldig door.

In het algemeen verzamelen wij gegevens over u als u een account aanmaakt, als u tickets koopt, als u ons een e-mail stuurt, en als u onze websites, apps en sociale media gebruikt.

Wij gebruiken deze en andere gegevens om u en onze andere klanten betere diensten, marketing en ondersteuning te leveren (ook door analyse van uw gegevens om u een gepersonaliseerde ervaring aan te kunnen bieden).

Als u bijvoorbeeld een account aanmaakt, tickets koopt, een van onze apps downloadt, kunnen wij u vragen om toestemming om uw gegevens voor bepaalde doeleinden te mogen gebruiken.

De Singer VZW is een databeheerder (d.w.z. een persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens) met betrekking tot alle gegevens die De Singer VZW over u verzamelt en ontvangt als u onze diensten gebruikt.

De Singer VZW is gebonden aan, en gebruikt uw gegevens in overeenstemming met de privacywet van 8 december 1992.

Opmerkingen over cookies

Net zoals veel online bedrijven gebruiken wij cookies (d.w.z. kleine tekstbestanden die door onze website op uw computer worden geplaatst) en tracking tools.

Wij verzamelen uw gegevens op verschillende manieren:

  • Rechtstreeks van u. Als u zich bijvoorbeeld registreert voor een actie, als u een account aanmaakt, deelneemt aan een wedstrijd of een gratis prijsvraag, een app downloadt of tickets koopt, een opmerking op onze websites post, of als u op een andere manier contact met ons opneemt.
  • Via uw gebruik van onze websites en apps. U kunt onze websites en apps bekijken en gebruiken via een computer, telefoon, tablet of een ander apparaat. Op onze websites en in onze apps gebruiken wij tracking tools zoals browsercookies en webbakens om gegevens over uw gebruik te verzamelen.

Gegevens die wij over u kunnen bijhouden:

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de doeleinden beschreven in dit Beleid:

  • Uw contact- en accountgegevens. Wij zullen de door u verstrekte contactgegevens bijhouden (bv. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, woonplaats, voorkeurtaal) als u een De Singer VZW-account aanmaakt, als u een ticket koopt via een van onze gemachtigde ticketverkopers en/of als u deelneemt aan onze wedstrijden en acties.
  • Uw betalings- en factureringsgegevens. Wij zullen de betalings- en factureringsgegevens die u aan ons verstrekt bijhouden, bv. creditcardnummer en postcode als u een ticket koopt, in het kader van de verwerking van ticketbestellingen of merchandise. Op verzoek kunnen wij ook betalings- en factureringsgegevens opslaan opdat u in de toekomst gemakkelijker tickets kunt bestellen.
  • Gegevens die u online post. Wij houden bijvoorbeeld gegevens bij die u op onze website of op een sociale-mediasite van derden post waartoe wij toegang hebben (met inbegrip van recensies die u post of door u ingevulde enquêtes). Als u online gegevens post, mag u de rechten van anderen (met inbegrip van privacyrechten) niet schenden en moet u zich ervan bewust zijn dat anderen uw gegevens kunnen gebruiken, taggen en/of herpubliceren op manieren die u mogelijk niet verwacht (ook op onwettige manieren). U begrijpt dat wij en anderen alle gegevens mogen gebruiken en herpubliceren die u openbaar online, op onze website of met gebruik van apps of sociale-mediatools post.
  • Gegevens over uw voorkeuren. Wij kunnen gegevens verzamelen over evenementen die u leuk vindt of producten die u koopt of waarnaar u informeert (bv. als onderdeel van een enquête of op basis van uw beoordeling van een evenement). Wij kunnen ook informatie bijhouden over interesses en demografische categorieën die zijn afgeleid uit uw interacties met ons om u een betere dienstverlening te verschaffen en u gerichtere informatie te kunnen verstrekken. Als u bijvoorbeeld tickets koopt voor een bepaalde show en veel mensen die naar die show zijn geweest hebben ook tickets voor een ander concert gekocht, dan kunnen wij u informatie sturen over dat concert.

Wij gaan onder geen enkel geding uw private gegevens aan derde partijen doorgeven, uw persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden om u te kunnen identificeren aan de inkom.

Uw email adres dat u opgeeft voor onze mailings gaat onder geen enkel geding doorgegeven worden aan derde partijen.

Wij maken gebruik van standaardveiligheidsmaatregelen en hoge https encryptie

Wij hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen.

De door ons gebruikte standaardveiligheidsmaatregelen hangen af van de aard van de verzamelde gegevens. Het internet is evenwel niet 100 % veilig. Wij kunnen niet beloven dat uw gebruik van onze sites volledig veilig is.

Wij raden u aan voorzichtig te zijn bij het gebruik van het internet. Hiertoe behoort ook het niet delen van wachtwoorden.

Als u een account aanmaakt bij De Singer VZW vragen wij u uw naam, een e-mailadres en een wachtwoord op te geven.

Om een account aan te maken, hoeft u ons niet uw echte naam of geen e-mailadres te verstrekken waarmee u kan worden geïdentificeerd, maar als u deze account wenst te gebruiken om tickets te kopen, hebben wij uw echte naam en factureringsgegevens nodig zodat wij uw aankoop van tickets kunnen verwerken.

Als u contact met ons opneemt met een algemene vraag, dan kunt u dit anoniem doen, maar als u het met ons over uw account wil hebben, vragen wij naar gegevens om uw account te identificeren en te controleren.

Wat we doen als er een update voor dit beleid is

Wij kunnen van tijd tot tijd onze privacypraktijken wijzigen. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in dit Beleid zoals dit wettelijk vereist is.

Wij plaatsen ook een bijgewerkte versie op onze website. Deze zal een andere datum en een ander versienummer hebben dan hieronder wordt genoemd. Controleer onze site regelmatig op updates.


Laatst bijgewerkt: 24-05-2018